top of page

הסיפור שלנו - סיפורי התורה - זה הרבה יותר ממשחק

‏50 ₪

בעזרת כרטיס מתנה זה, תוכלו לתת מתנה משמעותית למי שתרצו שיהיה חלק מהסיפור שלנו . משחק חווייתי שמחבר לחלק הראשון מהסיפור שלנו, לסיפורי התורה ומסדר אותם בראש...
בעזרת כרטיס מתנה זה, תוכלו לתת מתנה משמעותית למי שתרצו שיהיה חלק מהסיפור שלנו . משחק חווייתי שמחבר לחלק הראשון מהסיפור שלנו, לסיפורי התורה ומסדר אותם בראש

‏50 ₪
סכום אחר
bottom of page