top of page
4 גלגל הצלה.png
5 ניקוד.png
מטוס.png
6 משך המשחק.png

הנחיות למשחק

ד. אין מצב שנתקעים

יש שאלות רשות, יש שאלות ברירה שגם אם לא יודעים אז מנחשים ומקסימום לא מקבלים נקודות. 

 

ה. ניקוד

בסוף המשחק תוכלו לראות את הניקוד אליו הגעתם. אין אפשרות להגיע למלוא הנקודות (כי זה כולל מסלולים שונים שאתם בוחרים ביניהם). במידה ומדובר במשחק תחרותי בין משתתפים (במוסד או בקהילה…) אצל הרכז/ת ירוכזו כל התוצאות ושם יהיה ידוע מי זכו במקומות הראשונים.

 

ו. פרס ארצי

טיסה בשמי הארץ.

ז. משך המשחק

כמובן תלוי בכם, אם תרצו ליהנות מכל מרכיביו או לבחור רק חלקים ממנו, וכמובן באיזה קצב תענו על השאלות. מי שירצה לשחק את הכל, זה אמור לקחת לו כ-60-90 דקות.


קדימה, צאו לדרך.

בהצלחה

 

יהושע

בהמתנה לספינת מעפילים

bottom of page