top of page
גשר 0.png

נגיע לגשר... נעבור אותו

במהלך המשחק משולבים סרטונים שמספרים סיפור עכשווי של "פעם".
בכל שלב יהיו שאלות או משימות שצוברות לכם נקודות.
פרסים יחולקו לזוכים במרב הנקודות. הקצב לא משנה.
כל מי שמשחק יזכה בחוויה ובכלים שיעזרו לו בחיים.

מי שיצטרך להפסיק באמצע, שיגיע לסיום כדי שיקבל ניקוד על מה שעשה.

אנא ודאו שגוגל תרגום לא פעיל, כדי שלא ישבש את הטקסט.

כדי לחזור למסך הקודם, השתמשו בכפתור 'הקודם' אחרת זה יוציא אתכם מהמשחק

בהצלחה

הוראות

bottom of page