top of page

רציונאל התוכנית

המלצה הרב יהושע פריאל.jpg
הרב דרוקמן מברך אותי.png

מי לא רוצה שהילדים יאהבו את התנ"ך ויתחברו לערכי הנצח?

אנחנו מציגים את הסיפורים בצורה חווייתית, מתוך עומק שמוצג בצורה מותאמת לילדים. עם מוזיקה ואפקטי סאונד.

אני מצידי ניסיתי להציג את הסיפורים באופן מותאם לנפשות הרכות של הילדים, אבל ברור שבתנ"ך יש גם סיפורים קשים ומורכבים, ומי שלא רוצה לדלג על פרקים בתנ״ך, פוגש גם אותם.

כדי שההורים יוכלו להחליט בעצמם, אנחנו כותבים בפרקים המורכבים, הערת אזהרה שמדובר בפרק מורכב ושמומלץ להורים שישמעו לפני הילדים ויחליטו אם מתאים לילדים שלהם או לא או שיוסיפו תיווך ותמיכה משלהם.

אבל תהיו בטוחים שהשקענו מחשבה רבה איך להציג כל פרק.

לגבי התייחסות לחטאים, גם כאן הורה יוכל לבחור לדלג, אבל אני מציג את כל מה שהתנ"ך בחר להציג.

הגישה שלי מתייחסת לדמויות התנ"ך מתוך כבוד רב, ויחד עם זאת לא מתעלמת מחטאים. 

המורכבות כאן ברורה והילדים יפגשו אותה בצורה מותאמת לילדים.

מדובר בסיפורי התנ"ך ולא במדרשי חז"ל וחשוב שלא לערבב ביניהם, אבל מדי פעם אני מוסיף שחז"ל אומרים כך וכך.

אני גם מבחין בין דברי הגמרא על דוד לבין הדברים על בני עלי.

התנ"ך מציג את בני עלי כחוטאים נקודה. ולכן כאן לא הזכרתי את הסבר הגמרא שהם לא חטאו (ואם הייתי מזכיר, הייתי מציין שהוא יותר בא לבקר את מי שמעכב את קיני היולדות שמשווה אותו כבא על אשת איש, מאשר לרכך את מעשיהם).

לעומת זאת אצל דוד, התנ״ך מציג את דוד כצדיק לאורך כל הדרך בשמואל ובתהילים, לכן שם כן אציג את המורכבות בין הפשט לדרש.

bottom of page