top of page

מגוון האפשרויות להתחבר לתנ"ך
(איך מגיעים להקלטות, לחידונים ולאפשרויות הצביעה?)

איך נכנסים?
(חדשים, מנויים וזכאים דרך ביה"ס)

רוצים לראות ילדים שכבר נהנים מזה?

bottom of page